Waar oxycontin kopen

Oxycontin

Oxyсontin hoort tot de eerstelijnsgeneesmiddelen voor het verlichten van de symptomen van langdurige of chronische pijn. Indien de Nederlandse een krachtige pijnstiller nodig hebben, kunnen zij Oxyсontin kopen en voor het verlichten van de matige tot ernstige pijn toepassen, met inbegrip van post-operatieve, post-extractie en postpartum pijn.

Oxyсontin is een semi-synthetische opioïde pijnstiller. De werkzame stof van Oxycodon dringt goed door de bloed-hersenbarrière en werkt als een agonist van verscheidene opioïde receptoren.

Zodra Oxyсontin aan opiaatreceptoren aansluit, komt er een geleidelijke afname van prikkelbaarheid van stimuli en de pijnverlichting. Het geneesmiddel heeft meer dan twee keer zo krachtig pijnstillend effect Morfine. Daarnaast stimuleert Oxyсontin niet de opioïde receptoren van het centrale zenuwstelsel en veroorzaakt dus geen significante bijwerkingen.

Na de toediening wordt Oxyсontin goed geabsorbeerd en heeft een hoge absolute biologische beschikbaarheid (ongeveer 87%).

Het vrijkomen van de werkzame stoffen geschiedt in twee stappen:

  • snelle absorptie met een halfwaardetijd van ongeveer 35 minuten
  • langzame distributie met de halfwaardetijd van ongeveer 6 uur

De ingestie van een vette en calorierijke voedsel vertraagt ​​de absorptie van het geneesmiddel, maar heeft geen invloed op de mate van absorptie. De maximale plasmaconcentraties worden bij na 1,7 na de orale toediening bereikt. De gemiddelde halfwaardetijd van Oxyсontin is ongeveer 3 uur na de ingestie.

De tabletten met de verlengde afgifte kunnen 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120 of 160 mg van het actieve bestanddeel Oxycodon bevatten. Op de conventionele apotheken wordt de medicatie slechts tegen een voorschrift van een arts verkocht. Als de patiënt geen recept heeft, kan hij de pijnstiller in een van de online apotheken vinden. Het kopen van Oxyсontin bij een internetapotheek is in Nederland gemeengoed.

Oxyсontin moet slechts door een expert op het gebied van gezondheid worden voorgeschreven. Bij de voorschrijving van een opioïde pijnstiller moet de arts:

  • de dosering voor iedere patiënt individueel aanpassen;
  • met de eerdere ervaringen (indien van aanwezig) van de patiënt met het gebruik van opioïde analgetica rekening houden;
  • de toestand van de patiënt voor ademhalingsproblemen, vooral tijdens de eerste twee dagen van het toedienen van die pijnstiller regelmatig controleren.

Oxyсontin tabletten moeten geheel met veel water worden ingenomen. Het snijden, breken of kauwen van de tablet kan de afgifte van de werkzame stof veroorzaken die een snelle inname van potentieel gevaarlijk voor de gezondheid dosis van Oxycodon veroorzaken.

Voordat u Oxyсontin koopt, zij erop gewezen dat het geneesmiddel geen maximum eenmalig of dagelijkse doses heeft, zoals de andere pijnstillers zoals paracetamol en NSAID’s. De afwezigheid van het plafond-effect maakt het mogelijk, om de dosis van Oxyсontin te vergroten totdat u het optimale pijnstillende effect bereikt bereiken.

Kinderen ouder dan 12 jaar en patiënten die geen opioïden genomen hebben kunnen pijnstillende therapie met 10 mg Oxyсontin elke 12 uur. De dosis van de pijnstiller moet zorgvuldig worden te titreren om de ​maximale therapeutische dosis te bereiken. Voor het bereiken van een optimale pijnstillende effect is het zelden nodig, om een dosis hoger dan 200 mg Oxyсontin tweemaal per dag toe te dienen.

Patiënten die al ervaring hebben met de toediening van opiaten kunnen pijnstillende therapie beginnen vanaf 20 mg Oxyсontin elke 12 uur. Om de twee dagen kan men de dosis van het opioïde analgeticum titreren met 5-10 mg in een keer. Patiënten die aan ernstige chronische pijn lijden kunnen 40, 80 of 120 mg Oxicontin per dag nemen.

Bij ernstige of chronische pijn kunnen patiënten meerdere analgetica tegelijk innemen. Een persoon kan nadenken over het kopen van Oxyсontin, om het te gebruiken om het pijnstillende effect van andere geneesmiddelen te verbeteren. Voor die patiënten die Oxyсontin met andere opioïden combineren, dient de dagelijkse dosis van Oxyсontin worden berekend op basis van de dosissen van de andere pijnstillers.

Men moet het gebruik van Oxyсontin stoppen door een geleidelijke verlaging van de dosering. Een plotselinge stopzetting van het toedienen van het geneesmiddel kan aanleiding geven aan algemene zwakte, angst, misselijkheid of hartkloppingen.

Het frequente en langdurige gebruik van Oxyсontin voor andere doeleinden verhoogt het risico van drugsverslaving. De gewenning aan het analgetische geneesmiddel geschiedt wanneer de dosis van het opioïde zonder duidelijke reden verhoogt wordt.

Oxyсontin is de eerste opioïde analgeticum geworden, waarmee de doseringsvorm met een verlengde afgifte van Oxycodon werd gebruikt. Het geneesmiddel met een verlengd pijnstillend effect werd in 1995 door onderzoekers van het bedrijf Purdue Pharma ontwikkeld.

De Nederlandse leverancier van Oxyсontin is het farmaceutische bedrijf Mundipharma, welke de vergunning voor het in de handel brengen van het pijnstillende geneesmiddel op 10 april 2000 ontvangen heeft. Het geneesmiddel voor het verlichten van de pijn staat ook te koop onder zijn generieke naam Oxycodon.

Bovendien, om de pijn symptomen te verlichten, kunnen de Nederlanders OxyNorm gebruiken. De geneesmiddel bevat echter lage doseringen van Oxycodon (5-20 mg), en om een voldoende analgetische effect te bereiken moet men OxyNorm al meerdere malen daags op tijdstippen van 4-6 uur innemen.

Met een zorgvuldige aanpassing van de dosis en de naleving van alle aanbevelingen voor gebruik, is Oxyсontin absoluut veilig voor langdurige pijn therapie. Daarom kan de patiënt altijd overwegen om Oxyсontin te kopen, om het als alternatief voor Codeïne of Tramadol te gebruiken, die een hoog risico van drugsverslaving bieden.