Promethazine kopen Belgie

Promethazine

Promethazine is effectieve neurolepticum met een hoge antihistamineactiviteit. Het wordt voorgeschreven voor de behandeling of preventie van allergische ziekten die door de toename van de concentratie van histamine in het lichaam worden veroorzaakt.

Promethazine beschikt over een hoog rendement tegen allergische rhinitis, hooikoorts, netelroos. Dit antihistaminicum helpt om de symptomen van allergie, zoals eczeem, astma, huiduitslag of jeuk te verlichten.

In Nederland kunt u Promethazine in één van de drie farmacologische vormen kopen:

 • stroop 1 mg/ml
 • filmomhulde tabletten 25 mg
 • oplossing voor injectie 25 mg / ml

Verschillende farmacologische vormen van Promethazine hebben ook enkele bijkomende indicaties. Bijvoorbeeld, injecties worden voor de behandeling van de overgevoeligheidsreactie-geïnduceerde angio-oedeem voorgeschreven.

Bij de intraveneuze of intramusculaire toediening heeft Promethazine een sterk kalmerend effect. In verband daarmee worden deze injecties vaak als voorbereiding voor algemene anesthesie toegediend.

Promethazine tabletten worden aanbevolen tegen de symptomen van reisziekte, zoals bewegingsziekte, misselijkheid, duizeligheid of ernstige hoofdpijn. Promethazine stroop wordt voorgeschreven voor een snelle en effectieve verlichting van het hoesten.

Dit antihistaminicum helpt de symptomen van allergie voor ongeveer 20 minuten na orale of intramusculair gebruik te verlichten. Na de intraveneuze injectie van Promethazine, begint zijn therapeutische werking na maximaal 5 minuten.

Afhankelijk van het type en de intensiteit van de allergische ziekte, van de leeftijd van de patiënt en van de toegepaste farmacologische vorm, kan men verschillende doseringsschema’s van Promethazine voorschrijven.

 • Om de intensiteit van de jeuk of uitslag te verminderen, is het aanbevolen, om twee tot zes Promethazine tabletten per dag te gebruiken.
 • Als allergische symptomen mild van aard zijn, kunt u de laagste dosis van 25 mg innemen.
 • Om de misselijkheid of duizeligheid bij de reisziekte te verminderen is het aanbevolen, één tablet Promethazine 25 mg ongeveer een uur voor de reis te nemen.

Promethazine pillen helpen, de reisziekte te voorkomen of de intensiteit te verminderen. Patiënten die frequent reizen en duizelig of misselijk op de weg zijn, is het raadzaam om Promethazine tabletten mee te nemen.

Koop Promethazine tabletten vooraf, om de reisziekte symptomen tijdens het reizen te verminderen.

Voor het verlichten van het hoesten dient men Promethazine stroop 15 ml maximaal driemaal daags innemen.

De pediatrische dosis van dit antihistaminicum wordt individueel afhankelijk van de leeftijd van het kind berekend:

 • 0,2 ml/kg – 2 tot 4 jaar
 • tot 20 ml – 5 tot 7 jaar
 • tot 24 ml – 8 tot 10 jaar
 • 15 tot 30 ml – 9 tot 12 jaar

Promethazine injecties kunnen intraveneus of intramusculair worden toegediend. De adequate dagelijkse dosis van dit neurolepticum is 25 tot 50 mg. Ter voorbereiding op algemene anesthesie wordt het via een infusiepomp toegediend wat helpt om de individuele dosis Promethazine te berekenen.

Voor een snelle verlichting van de symptomen van allergie of overgevoeligheid wordt aanbevolen niet meer dan 100 mg Promethazine oplossing per dag toe te dienen. Om te hoge bloeddruk te voorkomen, moet dit neurolepticum langzaam gedurende enige minuten worden toegediend.

De minimale dosis van Promethazine is aanbevolen voor stoornissen of ziekten zoals urineretentie, verhoogde intraoculaire druk, of benigne prostaathyperplasie.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van Promethazine tabletten, injectie of stroop, kunt u de apotheker raadplegen terwijl u dit neurolepticum koopt. Dit antihistaminicum hoort bij de receptplichtige geneesmiddelen, maar de Nederlanders kunnen Promethazine zonder recept bij online apotheek kopen.

Promethazine kan bijwerkingen veroorzaken zoals slaperigheid, duizeligheid, wazig zien, plotselinge veranderingen in bloeddruk, respiratoire depressie of slapeloosheid.

 • De frequentie en intensiteit van nevenreacties van Promethazine is afhankelijk van de dosis.
 • Om de kans op bijwerkingen van Promethazine te verminderen, neem het niet in hoge doses of met alcohol in.
 • Om geneesmiddelinteracties te voorkomen, gebruik Promethazine nooit in combinatie met geneesmiddelen voor de behandeling van hypertensie, tricyclische antidepressiva of MAO-remmers.

Promethazine is gecontra-indiceerd bij kinderen onder twee jaar oud, evenals bij patiënten met acute astma of overgevoeligheid voor zwaveldioxide.

Promethazine kan worden gebruikt door zwangere vrouwen. Het is echter niet aanbevolen, om grote dosissen van het antihistaminicum in de late zwangerschap in te nemen. Als de vrouw Promethazine tijdens het geven van borstvoeding moet innemen, is het aanbevolen, zich van de borstvoeding te onthouden.

Promethazine heeft een hoog veiligheidsprofiel en een brede spectrum van therapeutische werking. Klinische studies tonen het hoge rendement van dit antihistaminicum aan. Om met de behandeling van allergie al vandaag te beginnen, koop nu Promethazine op een online apotheek.